ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 33. Залозистий епітелій зеленої залози рака.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

На даному препараті представлені зрізи секреторних відділів залози в різних проекціях. Стінки альвеол (комірок,1) залоз побудовані з гландулоцитів (2). Ядра (3) гландулоцитів розміщуються біля базальної мембрани. В апікальній частині секреторних клітин розрізняється дрібна зернистість. Тип секреції - мерокриновий.

image42

Препарат 33. Залозистий епітелій зеленої залози рака.