ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 32. Перехідний епітелій (уротелій) сечового міхура.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х400.

На малому збільшенні видно, що слизова оболонка сечового міхура має складчастий рельєф. На верхівках складок епітелій розтягнутий, а в глибині складок знаходиться в скороченому стані. Тому потрібно вивчити його в обох станах.

Углибині обраної для вивчення складки на великому збільшенні можна розрізнити 8 - 10 шарів клітин. Основний шар (1), базальний, утворений дрібними клітинами з округлими ядрами. Цей шар лежить на базальній мембрані, під якою знаходиться сполучна тканина (2). Клітини проміжного шару (3) мають неправильну форму і, вклинюючись одна між одною, утворюють 6 - 8 рядів. Поверхневий шар (4) включає клітини, форму яких можна порівняти з кепі або парасолькою - парасолькові клітини, які нерідко бувають багатоядерними.

На верхівці складки товщина епітелію майже вдвічі менша, ніж вглибині. Клітини основного шару відрізняються більш інтенсивним забарвленням. Клітини проміжного шару стають нижчими, утворюючи меншу кількість рядів. Клітини поверхневого шару сплощуються.

Окремо схематично подано картину епітелію в нерозтягненому (А) і розтягненому (Б) вигляді.

Препарат 32. Перехідний епітелій (уротелій) сечового міхура.