ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 14. Яйцеклітини в яєчнику кішки.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х400.

Знаходимо на зрізі округлі утворення - фолікули (1). У кожному з них міститься овоцит I порядку (яйцеклітина). Це велика округла клітина (2) з ядром посередині (3). Цитоплазма овоцита (ооплазма) (4) забарвлена в рожевий колір. Овоцит має первинну оболонку - оолему (5) і вторинну - прозору оболонку (блискучу зону) (6). Зовні ооцит оточений одним або кількома шарами клітин фолікулярного епітелію (7), який ми бачимо як ряди ядер навколо овоцита. У пухирчастому фолікулі (із порожниною всередині) спостерігається ще сполучнотканинна оболонка - тека (8).

image23

Препарат 14. Яйцеклітини в яєчнику кішки.