ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 15. Сперматозоїди морської свинки.

Забарвлення: залізний гематоксилін.

Збільшення: х400.

Сперматозоїди вивчаємо на забарвленому мазку. При малому збільшенні вибираємо ділянку з негустим розміщенням сперматозоїдів і переводимо мікроскоп на велике збільшення. У сперматозоїді добре контурується головка (1) і хвостик. Головка містить ядро (2) і вузький ободок цитоплазми з чохликом (3) У передній частині. У хвостику розрізняємо зв'язуючу частину або шийку (4), проміжну частину (5), головний (6) і кінцевий (7) відділи.

Препарат 15. Сперматозоїди морської свинки.