ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Література

1. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас по гистологии и эмбриологии.- М:Медицина, 1978.

2. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основи гистологии с гистологической техникой. - М: Медицина, 1971.

3. Гістологічна термінологія. Міжнародні терміни з цитології та гістології людини / ред. Чайковський Ю.Б., Луцик О.Д. - Київ: Медицина, 2010.

4. Гістологія людини. О.Д.Луцик, А.И.Іванова, К.С.Кабак, Ю.Б.Чайковський. - Київ: Книга плюс, 2010.

5. Елисеев В.Г. и др. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов. - М: Медицина, 1970.

6. Кацнельсон Э.С., Рихтер И.Д. Практикум по гистологии и змбриологии. - М: Медгиз, 1963.

7. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и змбриологии. Под ред. Ю.И. Афанасьева. - М: Высшая школа, 1990.

8. Луппа X. Основи гистохимии. - М: Мир, 1982.

9. Луцик О.Д., Макєєв В.Ф., Ященко А.М., Завадка О.Є., Макєєва Ю.В., Кривко Ю.Я. Атлас мікроанатомії органів ротової порожнини.- Львів: Наутілус, 1999.

10. Основи гистологии и гистологической техники. Под ред. В.Г. Елисеева. - М: Медицина, 1967.

11. Практикум по гистологии, цитологиии эмбриологии. Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М., 1989.

12. Ромейс Б. Микроскопическая техника. - М: Иностранная литература, 1953.

13. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ "'Медицина", 2013.

14. Хэм А., Кормак Д. Гистология. - М: Мир, 1982. - Т. 1-5.

15. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ "'Медицина", 2010.

16. Сraigmyle L.M., A Colour Atlas of Histology. - London, 1978.

17. Freeman W.H., Bracegirdle B. An Atlas of Histology. - Heinemann educational, 1967.

18. Kierszenbaum A.L., Tres L.L. Histology and Cell Biology.- Elsevier, Philadelphia, 2012.

19. Kuhnel W. Pocket Atlas of Cytology, Histology and Microscopic Anatomy. - Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag, 1992.

20. Ross M.H., Pawlina W. Histology. A Text and Atlas.- Wolters Kluwer, Philadelphia, 2011.