ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 102. Стравохід (поперечний переріз).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Стінку стравоходу вивчаємо на поперечному перерізі всього органа дрібної тварини. Перш за все треба розрізнити оболонки стінки стравоходу - внутрішню, слизову (1), середню, м'язову (2) і зовнішню, адвентиційну (3). Між слизовою і м'язовою оболонками розміщується підслизовий прошарок (4).

Слизова оболонка має три шари: багатошаровий плоский незроговілий епітелій (5); власну (пухка сполучна тканина) (6) і м'язову пластинку слизової оболонки (гладкі міоцити) (7). Вона утворює глибокі поздовжні складки.

Підслизовий прошарок (підслизова основа) (4) представлена пухкою сполучною тканиною, в якій залягають кровоносні і нервові сплетення, кінцеві відділи слизових залоз (8) стравоходу. Протоки залоз відкриваються на поверхні епітелію (9).

М'язова оболонка (2) складається з двох шарів - зовнішнього, поздовжнього, і внутрішнього, циркулярного. У верхніх відділах стравоходу - це посмугована нутрощева м’язова тканина.

Адвентиційна оболонка (3) - це пухка сполучна тканина з великими кровоносними судинами і нервовими стовбурами.

Препарат 102. Стравохід (поперечний переріз).