ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 103. Перехід стравоходу в шлунок.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х80.

Ділянка переходу стравоходу в шлунок характеризується, перш за все, різкою зміною багатошарового плоского епітелію стравоходу (1) на одношаровий стовпчастий епітелій шлунка (2). Крім того, змінюється рельєф слизової оболонки: у стравоході можна побачити лише складки, а в шлунку поряд зі складками спостерігаються шлункові поля з ямками (3), на дні яких відкриваються вивідні протоки шлункових залоз (4). Останні в кардіальній частині шлунка мають будову, подібну до кардіальних залоз стравоходу. Це прості трубчасті розгалужені залози.

Двошарова м'язова пластинка слизової оболонки стравоходу в шлунку змінюється тришаровою. Двошарова м'язова оболонка стравоходу переходить у середній та зовнішній шари м'язової оболонки шлунка і доповнюється внутрішнім косим шаром.

image111

Препарат 103. Перехід стравоходу в шлунок.