БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 12. МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ

Головна мета метаболізму вуглеводів полягає в утворенні універсальної енергетичної валюти організмів - АТФ, генерації відновних еквівалентів у формі НАДН і НАДФН, створенні низькомолекулярних сполук-попередників для біосинтезів біополімерів - білків, полісахаридів, ліпідів, нуклеїнових кислот. Отже, метаболізм вуглеводів в організмі тварин складається з катаболічних процесів, в яких розщеплюються молекули полі-, оліго- та моносахаридів із звільненням і акумулюванням енергії, утворюються низькомолекулярні проміжні й кінцеві метаболіти, які залучаються як будівельні блоки в анаболічні реакції біосинтезу власних макромолекул та інших біологічно активних сполук.