БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 11. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДІВ

Контрольні запитання

1. З моносахаридів, наведених нижче, складіть пари діастереомерів, енантіомерів, епімерів, таутомерів, аномерів: D-рибоза, D-ксилоза, D-ксилулоза, L-ксилоза, D-рибулоза, L-галактоза, D-глюкоза, L-маноза, D-галактоза, a-D-глюкопіраноза, a-D-глюкофураноза, P-D-глюкопіраноза, β-D- глюкофураноза, D-маноза.

2. За яких умов монози перетворюються на альдонові, глікарові та уронові кислоти?

3. Яка реакція використовується для виділення, ідентифікації та кількісного визначення моноз?

4. Назвіть дисахариди, сполучені глікозидо-глікозидним і глікозидо- глюкозидним зв'язками.

5. Охарактеризувати будову та функції глікофорину плазматичної мембрани еритроцитів.