БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 8. ВІТАМІНИ

8.2.Жиророзчинні вітаміни

8.2.4.Вітаміни групи Е

Будова й фізико-хімічні властивості. Жиророзчинний вітамін токоферол, необхідний для розвитку плоду у щурів, був відкритий у 1922 р. Токофероли належать до похідних хроману, які містять у положенні 2 ізопреновий ланцюг. У природі існує ряд таких сполук, що відрізняються розташуванням метильних груп у ядрі хроману, ступенем метилування та ступенем насиченості бічного ланцюга.

Відомо декілька природних сполук, які мають вітамінну активність: α-токоферол (5,7,8-триметилтокол), β-токоферол (5,8-диме- тилтокол), γ-токоферол (7,8-диметилтокол), δ-токоферол (8-метил- токол) і деякі інші. Найактивнішим є α-токоферол (рис. 8.6).

image444

Рис. 8.6. α-токоферол (5,7,8-триметилтокол)

Біологічну активність мають також похідні з меншим вуглеводневим ланцюгом і з ненасиченим (токотрієноли). Токофероли - це маслянисті речовини світло-жовтого кольору або не забарвлені. Вітамін термостабільний. Синтез відбувається тільки в рослинах, оскільки утворення гідрохіноновош кільця пов'язане з обміном ароматичних амінокислот, які не синтезуються в організмі тварини.

Біохімічні функції. Токофероли входять до системи антиоксидантного захисту організму від ушкоджувальної дії активних, вільнорадикальних форм кисню і є головними природними жиророзчинними антиоксидантами. Він інгібує вільнорадикальні реакції в клітині й перешкоджає таким чином розвитку ланцюгових реакцій пероксидного окиснення ненасичених жирних кислот у ліпідах мембран. Вітамін здатен до окисно-відновних перетворень. Токофероли також здатні включатися у клітинні мембрани жирової тканини, печінки та скелетних м'язів.

Потреба у вітаміні й поширення у природі. Токоферол був відкритий як активна речовина, що запобігає безпліддю. У щурів, утримуваних на штучному раціоні з додаванням лише вітамінів групи В, розвивалося безпліддя. У самиць уражалася плацента, у самців спостерігалась атрофія статевих залоз. Самки зберігали здатність до запліднення, але нормальний розвиток плоду припинявся через 8-12 днів: ембріони гинули. Крім того, спостерігалась м'язова дистрофія, зниження у м'язах кількості міозину, глікогену, креатину, калію, марганцю, фосфатів, жирова інфільтрація печінки.

Недостатність вітаміну може виникнути при вживанні переважно вуглеводної їжі з низьким вмістом жирів. Усмоктування в тонкому кишечнику відбувається лише за наявності жовчних кислот і жирів. Концентрація токоферолів в плазмі крові людини у нормі - 0,8-1,5мг/дл.

Головним джерелом вітаміну Е для людини є рослинні олії, а також салат, проростки злаків, горох. Добова потреба залежить від фізіологічного стану організму, харчового раціону і становить приблизно 5-15 мг.