ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 8. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ (Plathelmintes)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику типу Плоскі черви.

2. Охарактеризуйте класи типу Плоскі черви.

3. У чому полягає пристосованість червів до паразитизму?

4. Яка існує система заходів запобігання зараженню гельмінтами?