ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 5. ТКАНИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ. ТКАНИНИ ТВАРИН

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте особливості тканин тварин.

2. У чому полягає взаємозв’язок будови і функцій епітеліальної (м’язової, тканин внутрішнього середовища, нервової) тканини?