ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 17. КЛАС ПТАХИ (Aves)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику класу Птахи (Aves).

2. Яка існує класифікація птахів?

3. Охарактеризуйте представників надрядів птахів.

4. Встановіть значення птахів у природі та житті людини.