ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 15. НАДКЛАС ЧОТИРИНОГІ, або НАЗЕМНІ ХРЕБЕТНІ (Tetrapoda). КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, або АМФІБІЇ (Amphibia)

1. Особливості наземних хребетних тварин

Особливостями наземних тварин є:

1. Подолання сили тяжіння у повітряному середовищі досягається морфологічними перетвореннями і супроводжується загальним підвищенням рівня метаболізму.

2. Переміщення по суходолу за допомогою парних — передніх і задніх — членистих кінцівок з шарнірним з’єднанням і забезпечується міцною мускулатурою.

3. Інтенсивне дихання; газообмін між організмом і довкіллям відбувається в легенях.

4. Морфо-фізіологічні пристосування до зменшення випаровування води поверхнею тіла.

5. Органи чуття пристосовані до роботи у повітряному середовищі: відокремлюються респіраторний та нюховий відділи носової порожнини, поява середнього вуха, повік, зміна форми кришталика ока; органи бічної лінії зникають (є лише у личинок земноводних).

Надклас Чотириногі, або Наземні Хребетні, включає чотири класи:

1. Клас Земноводні, або Амфібії (Amphibia) — 4000 видів.

2. Клас Плазуни, або Рептилії (Reptilia) — 7000 видів.

3. Клас Птахи (Aves) — 9000 видів.

4. Клас Ссавці (Mammalia) — 5000 видів.

Клас Земноводні за характером розвитку має багато спільного з рибами і тому відноситься до групи Anamnia — первинноводяних хребетних, яйця яких розвиваються в воді. У них з яйця виходить водяна личинка, потім шляхом метаморфозу перетворюється у дорослу тварину.

Класи: Плазуни, Птахи, Ссавці об’єднані в групу Amniota — первинноназемні хребетні тварини, зародки яких, завдяки спеціальним оболонкам, здатні розвиватися в повітряному середовищі. Вони відріз

няються підвищеним метаболізмом і специфічним типом водно- сольового обміну.

Птахи і ссавці здатні підтримувати відносно сталу високу температуру тіла, тому їх називають теплокровними (гомойотермними, або ендотермними).