ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 12. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (Arthropoda)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику типу Членистоногі (Arthropoda).

2. Охарактеризуйте клас Ракоподібні (Branchiata, або Crustacea).

3. Охарактеризуйте клас Павукоподібні (Arachnida).

4. Охарактеризуйте клас Комахи (Insecta).

5. Зробіть порівняння основних класів Членистоногих.