ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ДВОШАРОВІ DIPLOBLASTICA, або ПРОМЕНЕВІ (RADIATA)

Тварини, для яких характерна радіальна симетрія. Через їхнє тіло можна провести вісь, навколо якої в радіальному порядку розміщені органи, що повторюються. Вісь проходить через два протилежні полюси тіла тварини: оральний, на якому розташований рот, і протилежний - аборальний. Через вісь Radiata можна провести два, чотири, шість, вісім і більше площин симетрії, які поділяють тіло на дві подібні половини.

Під час ембріонального розвитку у променевих закладаються два зародкові листки (звідси походить їхня назва - двошарові) - екто- та 100

ентодерма, з яких формуються два епітеліальні шари: зовнішній - епідерма та внутрішній - гастродерма. Між ними залягає різною мірою розвинений неклітинний шар - мезоглея, в якому зустрічаються поодинокі клітини екто- або ентодермального походження. Хоч двошарові мають тканини, вони позбавлені складних органів. Порожнина тіла в них відсутня; єдиною порожниною є кишкова. Прогресивною є поява нервових, епітеліально-м'язових або м'язових клітин.

До Променевих належать два типи.