ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

Протисти - еукаріотні організми з одноклітинним рівнем організації, без диференціації клітин та об'єднання їх у тканини. Вони включають найпростіших, одноклітинні водорості та зооспорові гриби. Нині відомо близько 120 тис. видів протистів, проте реальна їхня кількість у біосфері є значно більшою.

Раніше протистів виділяли в окреме царство, нарівні із царствами рослин, тварин і грибів. Проте дослідження останніх десятиріч довели, що протисти - гетерогенна, збірна група еукаріотів і чіткі межі між протистами та іншими еукаріотами відсутні. Тому в наш час стійкою тенденцією розвитку систематики є перехід до виділення багатьох царств, серед яких розподілені всі типи протистів. При цьому пропонуються десятки різноманітних класифікацій, які змінюються дуже швидко. Тому ми змушені прийняти тимчасову, значно спрощену систему, яка поєднує традиційні поняття з новітніми досягненнями біологічної науки.

У цьому підручнику розглянуто ті протисти, для яких характерними є тваринний тип організації клітини й гетеротрофне живлення, але зі збереженням для них назви Найпростіші. Система Найпростіших у дещо видозміненому вигляді подається за С.А. Карповим (2005).