ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

20. РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ

Контрольні запитання до розділу 20

1. На яких двох рівнях може здійснюватись регуляція клітинного метаболізму?

2. Які типи регуляції синтезу та активності ферментів Ви знасєте?

3. Як здійснюється регуляція синтезу катаболічних ферментів? Які особливості притаманні Індукції субстратом та індукції проміжним продуктом?

4. Чим відрізняються між собою координована та послідовна індукція?

5. Як здійснюється регуляція синтезу анаболічних ферментів? У чому полягає суть репресії кінцевим продуктом?

6. Який ТИП регуляції синтезу ферментів с основою явища диауксії? Як здійснюється катаболітна репресія?

7. Як здійснюється інгібування за типом зворотного зв’язку? Яким ферментам клітинного метаболізму притаманна така регуляція активності ферментів?

8. Які механізми є основою регуляції синтезу ферментів (індукції та репресії)?

9. Що являє собою лактозний оперон E. coli?

10. Як здійснюється негативний і позитивний контроль лактозного оперону?

11. Охарактеризуйте триптофановий оперон Е. coll.

12. Як здійснюється репресія триптофаного оперону кінцевим продуктом?

13. Які механізми с основою регуляції активності ферментів? Охарактеризуйте їх.

14. Як регулюється активність ферментів центральних метаболічних шляхів?

15. Що таке енергетичний заряд клітини?