ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

20. РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ

20.4. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ

20.4.2. Ковалентна модифікація ферментів

Останніми роками вчені частіше й частіше приходять до висновку про важливу роль ще одного механізму а регуляції активності ферментів — зміни активності ферментів у результаті ковалентної модифікації їх структури. Така ковалентна модифікація структури ферменту відбувається під дією інших ферментів, так званих модифікувальних. Під впливом модифікувальних ферментів ферменти переходять з активної форми в неактивну та навпаки. Ці дві форми відрізняються тим, що в одному випадку фермент несе ковалентно-зв’язану з ним групу, а в іншому — ні. Перший фермент, який існує в таких двох формах, виявив американський біохімік К.Ф. Корі зі співробітниками. Це була м’язова глікогенфосфорилаза, яка модифікувалась шляхом фосфорилювання—дефосфорилюбання. Слід зазначити, що у прокаріот цей фермент не регулюється ковалентною модифікацією і взагалі модифікація ферментних систем шляхом фосфорилювання-дефосфорилювання є більш поширеною в еукаріот. У прокаріот виявлені дві системи ковалентної модифікації: активність глутамінсинтетази регулюється шляхом аденилювання — деаденилювання і активність цитратліази — шляхом ацетилювання—деацетилювання.