ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

20. РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ

У розділах, де розглядався обмін речовин у мікроорганізмів, неодноразово йшла мова про регуляцію метаболізму і росту факторами середовища. Так, ефект Л. Пастера (пригнічення бродіння атмосферним киснем) є чудовим прикладом такої регуляції. Відомо також, що деякі ферменти, які беруть участь у катаболізмі того чи іншого субстрату, синтезуються тільки у його присутності (індуцибельні ферменти). У денітрифікуючих бактерій нітратне дихання може початись лише за відсутності кисню, оскільки кисень пригнічує як утворення нітратредукуючої системи, так і її функцію. Зміна pH у культурах ентеробактерій чи клостридій може змінити хід бродіння і вплинути на природу утворюваних продуктів. У фототрофних бактерій кисень і світло впливають на синтез пігментів. Основою всіх цих та інших амін, зумовлених зовнішніми факторами середовища, є спеціальні регуляторні механізми.

Регуляція клітинного метаболізму може здійснюватись на двох рівнях: синтезу ферментів і зміни активності ферментів.