ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

18. ФОТОТРОФНІ БАКТЕРІЇ ТА ФОТОСИНТЕЗ

18.3. ПРОЦЕСИ ФОТОСИНТЕЗУ

18.3.2.Аноксигенний фотосинтез

В аноксигенному фотосинтезі бере участь одна фотореакція, вона підтримує циклічний транспорт електронів. Для поповнення циклу електронами потрібні зовнішні докори електронів. Ними є сірководень, сірка, тіосульфат, органічні сполуки (малат, сукцинат та ін.), молекулярний водень. Фотореакція, хоча й аналогічна першій фотореакціі у зелених рослин, приводить тільки до створення протонного потенціалу і синтезу АТФ. але не до відновлення НАД (у цьому разі відсутнє нециклічне перенесення електронів, у результаті якого відновлюється НАД). НАДН у клітинах анаеробних фототрофів утворюється за рахунок зворотного транспорту електронів, який відбувається з витратами АТФ (за аналогією з аеробними хемолітоавтотрофнми). Такий процес фотосинтезу є характерним для пурпурових фототрофних бактерій.

При фотореакції у зелених бактерій первинний акцептор електронів має окисно-відновний потенціал близько -0.5 В (у пурпурових бактерій — всього -0,1 В!). За такого високого негативного потенціалу є можливим перенесення електронів від первинного акцептора для відновлення фередоксиву та відновлення НАД. Отже, відновлювальні еквіваленти у зелених фотобактерій утворюються не за рахунок зворотного транспорту електронів. який потребує витрат АТФ (як у пурпурових фотобактерій), а в результаті фотореакції. З еволюційного погляду фотосинтез зелених бактерій міг би бути ланкою, яка зв’язує фотосинтез пурпурових бактерій і фотосинтез ціанобактерій і зелених рослин.