ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

17. ФІКСАЦІЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТУ

Контрольні запитання до розділу 17

1. Які мікроорганізми здатні до фіксації молекулярного азоту?

2. Охарактеризуйте бактерії роду Rhizobium.

3. Чим визначається специфічність взаємовідносин бульбочкових бактерій з бобовими рослинами?

4. Назвіть бактерії — вільно існуючі азотфіксатори.

5. Охарактеризуйте представників роду Azotobacter.

6. Яку кількість азоту здатні зв’язувати бактерії-азотфіксатори?

7. Які мікроелементи необхідні для азотфіксаші?

8. Які умови необхідні для функціонування нітрогенази в клітинах бактерій-азотфіксаторів?

9. Які гени є відповідальними за азотфіксацію?