ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

17. ФІКСАЦІЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТУ

Тільки прокаріоти здатні до фіксації молекулярного азоту. Фіксація азоту може здійснюватися як вільно існуючими бактеріями, так і бактеріями, які перебувають у симбіозі з вищими рослинами (бульбочковими бактеріями). Вільно існуючі азотфіксатори вносять 1-3 кг азоту на 1 га ґрунту на рік. У результаті зв’язування азоту бульбочковими бактеріями 1 га ґрунту збагачується 100-300 кг азоту на рік.