ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

14. ТИПИ БРОДІННЯ

14.4. ПРОПІОНОВОКИСЛЕ БРОДІННЯ ТА ПРОПІОНОВОКИСЛІ БАКТЕРІЇ

14.4.2. Утворення пропіонової кислоти

Відновлення лактату чи пірувату до пропіонової кислоти відбувається метилмалоніл-КоА шляхом (рис. 14.4).

Рис. 14.4. Пропіоновокисле бродіння

Спочатку піруват перетворюється на оксаловцетат, який відновлюється через малат і фумарат до сукцинату. Транспорт електронів на цій ділянці спряжений з фосфорилюваняям (фумаратне дихання). Далі сукцинат трансформується у сукциніл-КоА та метилмалоніл-КоА, у процесі декарбоксилювання якого утворюється проиіоніл-КоА.

Таким шляхом пропіонат утворюється у більшості пропіоновокислих бактерій, а також у Veillonella alcalescens, Selena monas ruminantium.

Пропіоніл-КоА може утворюватись також акрилоїл-КоА шляхом (див. рис. 14.4). Проміжним продуктом при цьому є похідне акрилової кислоти — акрилоїл-КоА. Так відбувається утворення пропіонату у Clostridium propionicum, Bacteroides rumіnіcola. Megasphaera eisdenii.