ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

13. БІОСИНТЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ У МІКРООРГАНІЗМІВ

Контрольні запитання до розділу 13

1. Які біосинтетичні процеси у мікроорганізмів потребують найбільших витрат енергії (АТФ)?

2. Як у мікроорганізмів відбувається асиміляційна нітратредукція?

3. Які амінокислоти утворюються в результаті прямого амінування?

4. Які амінокислоти утворюються в результаті трансемінування?

5. Назвіть попередників синтезу амінокислот.

6. Які є шляхи біосинтезу лізину у мікроорганізмів?

7. Як відбувається синтез ароматичних амінокислот?

8. Назвіть основні етапи синтезу піримідннових та пуринових нуклеотидів.

9. Які особливості притаманні біосинтезу жирних кислот?

10. Як відбувається синтез фосфатидних кислот і фосфоліпідів?

11. Як синтезуються попередники пептидоглікану (N-ацетилмурамова кислота та N-ацетилглюкозамін)?

12. Як відбувається утворення вуглеводних попередників ліпополісахаридів клітинної стінки у грамнегативних бактерій?