ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

13. БІОСИНТЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ У МІКРООРГАНІЗМІВ

У процесі росту мікроорганізмів на глюкозі в аеробних умовах близько 50 % глюкози окиснюється до СО2 для одержання енергії. Решта 50 % глюкози перетворюється на клітинний матеріал. Саме на ці перетворення і витрачається більша частина АТФ, утвореного під час окиснення субстрату.

Розглянемо біосинтез низькомолекулярних сполук (мономерів) — амінокислот, нуклеотидів, вуглеводів і жирних кислот, які є будівельними блоками для синтезу полімерів (білків, полісахаридів, нуклеїнових кислот, ліпідів), а також основні реакції, що відбуваються з витратами АТФ.