ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

12. МЕТАБОЛІЧНА АКТИВНІСТЬ АЕРОБНИХ ГЕТЕРОТРОФІВ

Контрольні запитання до розділу 12

1. При вирощуванні мікроорганізмів на яких субстратах є необхідним функціонування гліоксилатного циклу і чому?

2. При вирощуванні мікроорганізмів на яких субстратах ε необхідним функціонування реакцій глюконеогенезу і чому?

3. Які ключові ферменти можна визначити під час вирощування бактерій на C1-субстратах?

4. Назвіть особливості метаболізму оксалату і гліоксилату у мікроорганізмів.

5. Які ключові ферменти можна визначити під час вирощування бактерій на С1-субстратах?

6. На які групи поділяються метилотрофні бактерії?

7. Охарактеризуйте особливості конструктивного метаболізму метилотрофів.

8. Як утворюються відновлювальні еквіваленти у процесі вирощування бактерій на метані?

9. Назвіть принципові відмінності між метаболізмом глюкози та метаболізмом ацетату у аеробних гетеротрофів.

10. Як відбувається катаболізм н-алканів і жирних кислот у мікроорганізмів?

11. Охарактеризуйте реакції катаболізму амінокислот.

12. Як відбувається розщеплення ароматичних сполук у мікроорганізмів?

13. Які процеси належать до неповних окиснень?

14. Охарактеризуйте практично цінні вторинні метаболіти мікроорганізмів.

15. Яке біологічне значення має здатність до синтезу антибіотиків у мікроорганізмів?

16. На які групи поділяються мікробні екзополісахариди?

17. Яке практичне значення мають лектини мікробного походження та біосурфактанти?