ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

12. МЕТАБОЛІЧНА АКТИВНІСТЬ АЕРОБНИХ ГЕТЕРОТРОФІВ

Крім вуглеводів, мікроорганізми здатні асимілювати широкий спектр органічних вуглецевих субстратів: відновлені (С1-сполуки (метан, метанол), С2-сполуки (етанол, ацетат), органічні кислоти, амінокислоти, аліфатичні вуглеводні, ароматичні сполуки та ін. Слід зазначити, що Pseudomonas putida може використовувати як єдине джерело вуглецю та енергії будь-яку з 200 різних органічних речовин.