ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.6. ДИХАЛЬНИМ ЛАНЦЮГ І ФОСФОРИЛЮВАННЯ (СИНТЕЗ АТФ) ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ ЕЛЕКТРОНІВ

11.6.9. Інгібітори дихального ланцюга

Розглянемо інгібітори дихального ланцюга, в якому кисень є термінальним акцептором електронів. Амітал, ротенон пригнічують активність НАДН-дегідрогенази. Антиміцин А блокує перенесення електронів між цитохромами b та с. Ціанід та окис вуглецю (СО) інгібують тільки цитохромоксидазу, але не цитохром с. Специфічна дія цих отруйних речовин разом із змінами характерних спектрів поглинання компонентів дихального ланцюга стали індикаторами, за допомогою яких було вивчено та досліджено цей ланцюг.