ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.5. ШЛЯХИ КАТАБОЛІЗМУ ГЛЮКОЗИ ТА ІНШИХ ВУГЛЕВОДІВ

11.5.3. Розщеплення глюкози через глюконат

Деякі бактерії (наприклад, псевдомонади) здатні розкладати глюкозу через глюконат (рис. 11.5). При цьому глюкоза під дією глюкозодегідрогенази окиснюється до глюконату. Глюконат під дією ферменту глюканокінази може фосфорилюватись до 6-фосфоглюконату. який катаболізується далі за шляхом Ентнера—Дудорова. Іншим варіантом перетворення глюконату є його окиснення до 2-кетоглюконату (фермент глюконатдегідрогеназа), який потім фосфорилюється і відновлюється (ферменти 2-кетоглюконокіназа τа2-кето-6 фосфоглюконатредуктаза), утворюючи знову-таки 6-фосфоглюконат, який катаболізується далі за шляхом Ентнера— Дудорова.

Рис. 11.5. Катаболізм глюкоза. Розщеплення через глюконат

Акцепторами електронів у глюкозодегідрогеназній реакції можуть бути НАД, НАДФ', а також піролохіноліихіиои (ПХХ), тому глюкозодегідрогенази можуть бути НАД', НАДФ' - та ПХХ-залежними. Піролохінолінхнон-залежна глюкозедегідрогеназа інакше називається ФМС-залежною. ФМС — це феназинметасульфат, який є штучним акцептором електронів у реакції виявлення ПХХ-залежної глюкозодегідрогенази.