ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.5. ШЛЯХИ КАТАБОЛІЗМУ ГЛЮКОЗИ ТА ІНШИХ ВУГЛЕВОДІВ

11.5.2. Шлях Ентнера—Дудорова

Шлях Ентнера - Дудорова є характерним тільки для мікроорганізмів. Його особливість полягає в тому, що один з інтермедіатів (проміжних продуктів), а саме 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконова кислота (КДФГ) унікальний, у зв’язку з чим шлях Ентера—Дудорова називають також КДФГ-шляхом. Уперше його відкрили Н. Ентнер та М. Дудоров у бактерій Pseudomonas saccharophilia. При його функціонуванні, як і при гліколізі, глюкоза перетворюється на піруват (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Катаболізм глюкози. Шлях Ентнера—Дудорова

Перший етап цього шляху аналогічний гліколізу — глюкоза фосфорилюється за участю АТФ і перетворюється на глюкозо- 6-фогфат. Цей етап каталізує фермент гексокіназа. Далі глюкозо-6-фосфат під дією ферментів глюкозо є фосфатдегідро генази та альдолази окиснюється до 6-фосфоглюконату. На наступному етапі з однієї молекули 6-фосфоглюконату утворюється одна молекула гліцеральдегід-3-фосфату та одна молекула пірувату (ферменти фосфоглюконатдегідратаза та альдолаза). Гліцеральдегід-3-фосфат може піддаватися дії ферментів гліколітичного шляху і перетворюватись на другу молекулу пірувату з утворенням двох молекул АТФ і відновленням молекули НАД.

Сумарна реакція розщеплення глюкози за КДФГ-шляхом має вигляд:

Шлях Ентнера—Дудорова досить поширений у аеробних бактерій, а у анаеробів він зустрічається дуже рідко. Це зумовлено тим, що в анаеробів немає дихального ланцюга, і АТФ утворюється при фосфорилюваині на рівниі субстрату. У зв’язку з цим гліколіз для них більш економічний: він дає дві молекули АТФ при перетворенні однієї молекули глюкози на дві молекули пірувату, в той час як при використанні КДФГ-шляху на дві молекули пірувату утворюється лише одна молекула АТФ.

Шлях Ентнера—Дудорова має важливе значення, коли субстратами служать такі сполуки, як глюконат, манонат, гексуронати. У багатьох бактерій метаболізм глюконової, манонової, глюк у ройової кислот і споріднених з ниими сполук здійснюється за шляхом Ентнера—Дудорова.