ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.3. ПРИНЦИП "БІОХІМІЧНОЇ ЄДНОСТІ”

Принцип ‘‘біохімічної єдності” — одна з небагатьох догм, яка визнається у наш час. Згідно з цим принципом, усі живі істоти, які існують на Землі, подібні у біохімічному відношенні. Цей принцип виражається, наприклад, в однаковості у всіх живих істот “будівельних блоків” для синтезу клітини, у ролі АТФ як універсального носія біологічної енергії, в універсальності генетичного коду, в універсальності плазматичної мембрани, у єдності шляхів перетворення цукрів і природи дихального ланцюга. Майже ідентичними у всіх живих істот є і центральні метаболічні шляхи. Існує лише декілька груп бактерій, у яких основні схеми метаболізму так чи інакше модифіковані — переважають якісь певні шляхи, а інші є скороченими чи якось зміненими. Всі варіанти обміну речовин у мікроорганізмів можна звести до загальної схеми. Метаболічні шляхи формувались, очевидно, в ході еволюції, і можна вважати, що типовий для аеробних організмів біохімічний апарат виник відносно пізно, коли у повітрі з'явився кисень. У наш час важко з'ясувати, що являють собою скорочені метаболічні шляхи у деяких бактерій — примітивні особливості чи результат деградації.