Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001


Передмова

Вельмишановний читачу!

Одеський державний медичний університет продовжує видання нової серії навчальної літератури — «Бібліотеки студента-медика».

Розбудовуючи незалежну Україну, дбаючи про майбутнє, слід турбуватися про збереження і примноження історичних, культурних і наукових цінностей для нащадків. Найкращим засобом для цього слугує хороша книжка. Є й інші причини, які спонукали нас до роботи.

По-перше, недостатня кількість і якість сучасних підручників, виданих державною мовою. Тому ми прагнули створити серію підручників і навчальних посібників, яка б містила як класичні відомості з різних галузей медицини, так і новітні досягнення та великий досвід наших провідних фахівців.

По-друге, останнім часом згідно з навчальними планами та типовими програмами запроваджено цілу низку нових дисциплін і курсів, з яких немає аніяких підручників.

По-третє, ми вважаємо, що саме Одеський медуніверситет, якому 2000 року виповнилося сто років, має всі підстави для створення серії оригінальних підручників і навчальних посібників. Адже він є ядром, навколо якого згуртувалося чимало медичних шкіл і напрямків, очолюваних відомими медиками, що мають неабиякий авторитет не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу.

Сподіваємося, що ця серія стане вагомим внеском у розвиток медицини, підготовку медичних кадрів.

Валерій ЗАПОРОЖАН, головний редактор серії, лауреат Державної премії України, академік АМН України

Організація проведення практичних занять із курсу гістології, цитології та ембріології в медичних вузах посідає дуже важливе місце в процесі фундаментальної та теоретичної підготовки майбутнього лікаря. У зв’язку з цим практичні заняття повинні не тільки ілюструвати теоретичні відомості та сприяти кращому їх сприйняттю і засвоєнню, але і навчити студента правильно розпізнавати гістологічні препарати, тобто розбиратися в особливостях структурної організації тканин та органів. Крім того, одне з головних завдань практичного заняття з гістології — навчити студента проводити гістологічний аналіз досліджуваного об’єкта, відрізняти головні структурні особливості будови тканин та органів від другорядних, правильно пов’язувати структуру з функцією. Практикум з курсу спеціальної гістології та ембріології розрахований на організацію роботи студентів на практичних заняттях і в гістологічній лабораторії.

Кожна тема починається з короткого викладу теоретичного матеріалу, потім описується досліджуваний препарат, подані його рисунок, електронна мікрофотографія. Далі — контрольні питання, ситуаційні задачі, приблизні екзаменаційні питання. Цей практикум не є підручником з гістології чи методичним посібником, у якому викладено порядок проведення практичного заняття та його методику. Це навчальний посібник, призначений для теоретичної підготовки студента до роботи з препаратами як на самому занятті, так і під час додаткової самостійної роботи.

Від раніше виданих методичних рекомендацій і практичних посібників з курсу гістології практикум відрізняється тим, що в ньому зроблено спробу об’єднати основи теоретичного матеріалу з практичною роботою. Крім цього, він містить опис і рисунки всіх препаратів, які використовуються на практичних заняттях і на державному перевідному іспиті. Всі рисунки виконані безпосередньо з препаратів, які є на кафедрі гістології, ембріології та цитології Одеського державного медичного університету.

Практикум складений відповідно до навчальної програми з курсу гістології, ембріології та цитології (1992) для медичних вузів України і може бути використаний як навчальний посібник для викладачів і студентів медичного і стоматологічного факультетів.

Авторський колектив висловлює щиру подяку співпрацівникам кафедри гістології, ембріології та цитології Одеського державного медичного університету, які надавали консультативну допомогу при написанні цього практикуму.