Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум - В. К. Напханюк 2001

Нервова система

Нервова система об’єднує органи і структури, які у своїй сукупності забезпечують зв’язок організму з зовнішнім середовищем, регуляцію всіх життєвих процесів, координацію й інтеграцію діяльності усіх його систем органів як єдиного цілого.

Анатомічно нервову систему поділяють на центральну та периферичну. До центральної нервової системи належить головний і спинний мозок. До периферичної — периферичні нервові вузли, стовбури і нервові закінчення.

З фізіологічної точки зору, нервова система поділяється на соматичну, яка іннервує все тіло, крім внутрішніх органів, судин і залоз, і автономну, або вегетативну, яка регулює діяльність вищенаведених органів. Нервова система функціонує за рефлекторним принципом, морфологічним субстратом якого є рефлекторна дуга.

Рефлекторною дугою називається ланцюг нейронів, який забезпечує проведення нервового імпульсу від рецептора чутливого нейрона до ефекторного закінчення в робочому органі.

Рефлекторна дуга соматичної нервової системи може бути простою чи складною. Проста рефлекторна дуга включає в себе чутливий нейрон спинномозкового вузла, асоціативний нейрон і мотонейрон спинного мозку. Складна рефлекторна дуга, крім чутливого й ефекторного нейронів, включає безліч асоціативних.