МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ, АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Я.І.Федонюк 2010

АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ, ПАТОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 3. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

АВТОНОМНА ЧАСТИНА ПЕРИФЕРІЙНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

АНАТОМІЧНА БУДОВА АВТОНОМНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

1.СИМПАТИЧНА ЧАСТИНА

Симпатична частина вегетативної нервової системи представлена центральним і периферійним відділами. Центральний відділ утворюють клітини бічних рогів спинного мозку на рівні восьмого шийного, всіх грудних і трьох верхніх поперекових сегментів. Периферійний відділ - це нервові волокна і симпатичні нервові вузли. Розрізняють паравертебральні (пржребетні) і передхребетні вузли. Паравертебральні вузли, з'єднуючись міжвузловими волокнами, утворюють правий та лівий симпатичні стовбури.

Характерним для постгангліонарних симпатичних волокон є утворення сплетень по ходу артерій, які живлять даний орган.

Симпатичний стовбур являє собою ланцюжок паравертебральних вузлів, які з'єднані між собою міжвузловими волокнами. Правий та лівий стовбури розташовані по боках уздовж хребта (рис. 3.52). До вузлів симпатичного стовбура підходять білі з'єднувальні гілки (прегангліонарні волокна) від спинномозкових нервів. Від усіх вузлів симпатичного стовбура до периферичних спинномозкових нервів йдуть сірі з’єднувальні гілки (постгангліонарні волокна). В симпатичному стовбурі розрізняють шийну, грудну, поперекову, крижову та куприкову частини.

Шийна частина представлена верхнім, середнім та нижнім вузлами. Найбільшим є верхній шийний вузол, а нижній часто зливається з першим грудним, утворюючи зірчастий вузол. Від верхнього шийного вузла відходять гілки, що іннервують органи голови та шиї. Ці гілки утворюють сплетення на внутрішній і зовнішній сонних артеріях і разом з їхніми гілками досягають слізноїзалози, слинних залоз, залоз слизової оболонки глотки, гортані, язика та м'яза-розширювача зіниці. Від усіх трьох вузлів відходять серцеві нерви, вони в грудній порожнині разом з блукаючим нервом утворюють поверхневе та глибоке серцеве сплетення, від яких йдуть нерви до стінки серця.

Рис. 3.52. Шийна та грудна частини симпатичного стовбура; вигляд спереду

Грудна частина складається з 10-12 вузлів, від яких відходять гілки до аорти, серця, легень, бронхів, стравоходу. Найбільшими нервами, які йдуть від V-IX та Х-ХІ грудних вузлів є великі і малі нутряні нерви. Вони проходять через діафрагму в черевну порожнину і беруть участь в утворенні черевного(сонячного)сплетення.

Поперекова частина складається з 3-5 вузлів. Від них йдуть гілки, що утворюють вегетативні нервові сплетення черевної порожнини та таза (рис. 3.53).

Рис. 3.53. Поперекова та крижова частини симпатичного стовбура: 1 - поперекові вузли; 2 - з'єднувальні гілки (поперекові); 3 - крижові вузли; 4 - непарний вузол; 5 - з'єднувальна гілка (сіра); 6 - поперекові нутряні нерви, великий і малий нутряні нерви.

Крижова частина складається з чотирьох вузлів, що знаходяться на передній поверхні крижової кістки. Внизу ланцюжки вузлів лівого та правого симпатичних стовбурів з'єднуються в ділянці одного непарного куприкового вузла. Всі ці утвори об'єднуються в тазову частину симпатичних стовбурів.

Від них йдуть гілки, що утворюють вегетативні сплетення таза.