МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ, АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Я.І.Федонюк 2010

АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ, ПАТОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 2. ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ (ПРОЦЕС РУХУ)

СКЕЛЕТ ГОЛОВИ. ЧЕРЕП

3. З’ЄДНАННЯ КІСТОК ЧЕРЕПА

Між кістками черепа є неперервні з'єднання у вигляді швів (в старечому віці більшість з них зазнає скостеніння) і перервні (суглоби).

Розрізняють три види швів: 1. Зубчасте шво: а) вінцеве, знаходиться міжлобовою та тім'яними кістками; б) стрілоподібне - між тім'яними кістками; в) лямбдоподібне - між потиличною і тім'яними кістками. 2. Лускоподібне шво - між скроневою і тім'яною кістками. 3. Гладке шво - між лицевими кістками.

Скроне-нижньощелепний суглоб (articulatio temporomandibularis) утворений головкою нижньої щелепи і суглобовою ямкою скроневої кістки. Всередині суглоба є диск, який розділяє суглобову порожнину на два поверхи (верхній та нижній). За будовою він є комбінованим, за формою - виростковим, за функцією - двохосьовим, але внаслідок наявності диска в ньому можливі такі рухи нижньої щелепи, як опускання і піднімання, рухи вправо і вліво, вперед і назад. Усі ці рухи відбуваються під час акту жування та при членороздільній мові (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Скроне-нижньощелепний суглоб (сагітальний розпил); вигляд справа