МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ, АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Я.І.Федонюк 2010

БІОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 2. БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ І МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.8.БІОСФЕРА І ЛЮДИНА

Поняття про біополя

Біополе - сукупність фізичних полей, які є навколо живого організму і які продукуються його органами і системами. За допомогою біополей здійснюється міжсистемна регуляція функцій і формування цілісних дій організму. Біополе непостійне в просторі і в часі. Воно може різко змінюватися залежно від перебування людини в салюберогенних (корисних для здоров'я) і патогенних зонах, залежно від ступеня дії космічних променів і магнетизму, від емоціонального стану і способу життя. Існування біополя науково доведено.

Теорію біополя розробляв А.Г.Гурвич (1874-1954). У 1944 р. вийшла його книга "Теорія біологічного поля", в якій він розвинув уявлення про елементарні анізотропні клітинні поля, які синтезуються в поле цілого за правилами складання векторів. Поняття "поля" використовується для пояснення проблем морфогенезу в онтогенезі.