ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИБНИЦТВА - І.М. Шерман - 2011

3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ РИБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Теоретичні основи ефективного ведення рибничих процесів передбачають наявність відповідної теоретичної та практичної підготовки по певним складовим технологічних процесів. Виходячи із цього, вважаємо за доцільне пропонувати акцентувати увагу на провідних блоках загальної технології у відповідному порядку.

Зрозуміло, що будь-яке відтворення передбачає наявність плідників, якість яких переважно визначається якістю нащадків. Поряд з цим існує система інтер’єрно - екстер’єрних ознак, або показників, які свідчать про потенційні можливості плідників, що дозволяє певною мірою прогнозувати результати наступного відтворення. Одночасно важко уявити собі процеси безпосереднього відтворення без таких інформаційних складових теоретичного плану, як теоретичне підґрунтя відтворення риб, еколого - фізіологічні складові та механізми переходу статевих залоз риб у нерестовий стан. Технологія рибничих процесів передбачає отримання завершеного продукту, а це - рибопосадковий матеріал, або товарна продукція. Виходячи з розглянутої концепції, необхідно впевнено володіти теоретичними складовими вирощування рибопосадкового матеріалу у вирощувальних системах відповідно до технологічних процесів зимівлі цьоголітків, що дозволить свідомо і творчо підходити до культивування молоді на першому році життя. Отримавши життєстійкій рибопосадковий матеріал високої якості, створюються умови для виробництва товарної риби. Для реалізації потенційних можливостей рибопосадкового матеріалу необхідно мати відповідну теоретичну підготовку відносно процесів формування органічної речовини в нагульних ставах, акваторіях різного походження і цільового призначення, які використовуються для вирощування товарної риби. Вельми бажаними при цьому є теоретична інформація відносно біопродукційного потенціалу акваторій, кормових ресурсів відповідних водойм, шляхи їх трансформації у кормову базу певних видів риб. Виробництво товарної риби передбачає вільне володіння теоретичними основами застосування інтенсифікаційних заходів, що забезпечить фахівцю можливість раціональної адаптації існуючих технологій виробництва товарної риби до відповідних акваторій, не виключаючи технологій індустріального рибництва, значення яких демонструє тенденцію зростання.

Реалізація положень, які передбачені теоретичними основами ведення рибничих технологічних процесів, передбачає вивчення засвоєння механізму формування інтер’єрно - екстер’єрних показників плідників риб, що є провідною складовою селекційно-племінної роботи.