ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИБНИЦТВА - І.М. Шерман - 2011

2.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РИБ

Питання для самоперевірки

1. Особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на внутрішньо популяційну мінливість морфологічних та фізіолого - біохімічних показників риб.

2. Механізми регуляції статі у риб та основні чинники, які визначають час настання статевої стиглості, якість плідників, їх продуктивні характеристики та якість нащадків риб.

3. Значення теорії етапності розвитку для оптимізації умов розведення риб, поняття критичних періодів у розвитку риб.

4. Універсальний еколого - фізіологічний метод відтворення риб в штучних умовах. Види риб - об’єкти штучного відтворення.

5. Розподіл риб за характером живлення та особливості годівлі риб - об’єктів культивування.