ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Нервова система і органи чуттів.

Препарат 72. Рогівка ока.

Забарвлення:гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

При малому збільшенні препарат треба розташувати так, щоб передній епітелій (1) рогівки (багатошаровий плоский незроговілий) містився вгорі. Шари цього епітелію: основний (базальний) (2), прибазальний (остистий) (3), проміжний і поверхневий (шар плоских клітин) (4).

Під епітелієм на великому збільшенні можна розрізнити тонку передню пограничну пластинку (5), власну речовину (6)

рогівки - 200-250 тоненьких сполучнотканинних пластинок, які правильно чергуються, задню пограничну пластинку (7) і задній епітелій (8) рогівки - одношаровий плоский, обернений до передньої камери ока.

image80

Препарат 72. Рогівка ока.