ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Нервова система і органи чуттів.

Препарат 70. М’язово-кишкове нервове сплетення (Ауербаха) тонкої кишки.

Забарвлення: імпрегнація азотнокислим сріблом за методом Більшовського-Грос.

Збільшення: х80.

Це площинний препарат, на якому добре розрізняються всі частини нейронів, забарвлених у темно-коричневий колір. Скупчення нейронів називається інтрамуральним ганглієм, або вузлом (1). Відростки нейронів переходять від ганглія до ганглія і в сукупності утворюють міжгангліонарні тяжі (2). Більшість нейронів ганглія - це клітини Догеля другого типу (3) - аферентні нейрони з довгими відростками, серед яких важко розрізнити аксон. Рідше трапляються нейрони Догеля першого типу (4) - еферентні нейрони з короткими дендритами і довгим аксоном. Між нейронами розміщуються гліоцити (5), в яких добре забарвлюються лише ядра.

image78

Препарат 70. М’язово-кишкове нервове сплетення (Ауербаха) тонкої кишки кішки.