ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 55. Посмугована серцева м'язова тканина.

Забарвлення: залізний гематоксилін.

Збільшення: х400.

Колір препарата - чорний.

Смужки з кардіоміоцитів утворюють довгі функціональні м'язові "волокна" (1). Останні, в основному, зрізані поздовжньо. Окремі кардіоміоцити (2) розмежовані вставними дисками (3). Вставний диск має вигляд тонкої лінії, яка розміщується поперек смужки з кардіоміоцитів. Ядро (4) кардіоміоцита розташоване в центрі клітини. По обидва боки від ядра в саркоплазмі розміщуються міофібрили (5), які мають поперечну посмугованість через наявність темних (анізотропних) і світлих (ізотропних) дисків. Окремі кардіоміоцити з сусідніх смужок з’єднуються між собою анастомозами (6). Між смужками кардіоміоцитів лежать світлі проміжки (7), заповнені пухкою сполучною тканиною з капілярами і нервами.

image63

Препарат 55. Посмугована серцева м ’язова тканина.