ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 54. Посмугована скелетна м'язова тканина (язик кроля).

Забарвлення: гематоксилін і еозин або залізний гематоксилін.

Збільшення: х400.

М'язові волокна розміщуються в язиці в трьох взаємоперпендикулярних площинах. Поверхня язика вкрита багатошаровим плоским епітелієм, який на його дорсальній поверхні покриває сосочки, на вентральній являє собою рівний пласт.

На поздовжньому зрізі м'язові волокна (1) мають циліндричну (прямокутну) форму. Із поверхні м'язове волокно вкрите сарколемою (2), яка на препараті має вигляд чіткої контурної лінії. Під нею розміщуються ядра (3) овальної форми. На тонких зрізах у м'язових волокнах розрізняємо поздовжню посмугованість від міофібрил і поперечну - через наявність у них темних (анізотропних) і світлих (ізотропних) дисків. Між м'язовими волокнами спостерігаємо тонкі прошарки пухкої сполучної тканини - ендомізій (4).

На поперечних зрізах (5) посмуговані м'язові волокна мають округлу форму. Ядра круглі і розташовуються по периферії волокна під сарколемою. У саркоплазмі розрізняємо темні крапочки від поперечного зрізу міофібрил (6). Скупчення поперечних зрізів міофібрил, розмежовані ділянками світлої саркоплазми, називаються полями Конгейма (7).

Між групами (пучками) м'язових волокон міститься досить розвинений товстий шар пухкої сполучної тканини - перимізій.

Препарат 54. Посмугована скелетна м’язова тканина (язик кроля).