ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 36. Мезенхіма зародка курки.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Мезенхіма - це найпримітивніша сполучна тканина на ранніх етапах ембріонального розвитку. Вона утворена клітинами зірчастої або веретеноподібної форми (1) із круглим або овальним ядром. Клітини контактують своїми відростками і утворюють сітку (2). Аморфна речовина між клітинами (3) прозора, не зафарбована і не містить волокон. Подекуди спостерігаємо скупчення мезенхімних клітин з утворенням у подальшому кровоносних судин.

Препарат 36. Мезенхіма зародка курки.