ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 37. Кров амфібії

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х400.

Еритроцити (1) жаби мають овальну форму і більші за розмірами від еритроцитів ссавців. Усередині міститься паличкоподібне інтенсивно забарвлене ядро. Між еритроцитами трапляються лейкоцити. Нейтрофільні гранулоцити (2) мають блідо- рожеву цитоплазму і сегментоване ядро. В еозинофільних гранулоцитах (3) розміщені гранули червоного кольору і ядро, яке складається з двох сегментів. Лімфоцити (4) менші від гранулоцитів за розмірами, мають вузенький ободок слабобазофільної цитоплазми і велике округле сильно забарвлене ядро. Тромбоцити (5) виглядають як округлі пластинки з блідою рожевою цитоплазмою і слабозабарвленим ядром. Вони схильні до скупчення в групи.

Препарат 37. Кров амфібії