ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 28. Простий (одношаровий) стовпчастий епітелій канальців нирки.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Зріз зроблено через піраміду нирки. Вибираємо при малому збільшенні поперечний зріз канальця, у стінці якого, порівняно з попереднім препаратом ("Простий кубічний епітелій"), кількість клітин більша. Вони вищі, але вужчі. Межі клітин (1) чітко контуруються. Ядра (2) епітеліоцитів овальної або округлої форми. Довга вісь ядра орієнтована за висотою епітеліоцитів. Локалізація ядра - базальна

частина клітини. Цей вид епітелію розрізняємо за прямокутною формою клітин і базальним розміщенням ядра на зрізі. Канальці оточені пухкою волокнистою сполучною тканиною (3).

Препарат 28. Простий (одношаровий) стовпчастий епітелій канальців нирки.