ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 27. Простий (одношаровий) кубічний епітелій канальців нирки.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

При малому збільшенні вибираємо каналець з мозкової речовини нирки з добре окресленими границями, вистелений епітелієм, з просвітом всередині.

Епітеліоцити (1) стінки канальця мають приблизно однакову ширину і висоту, що і характеризує кубічний епітелій на зрізах. Межі клітин бачимо чітко. Ядра (2) епітеліоцитів круглі і локалізуються майже в центрі клітини (друга ознака кубічного епітелію). В епітеліоцитах розрізняємо апікальну (3) і базальну (4) частини. Каналець оточений пухкою волокнистою сполучною тканиною (5).

image36

Препарат 27. Простий (одношаровий) кубiчний епітелій канальцiв нирки.