ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 2. ЦИТОЛОГІЯ.

Препарат 10. Дезоксирибонуклеїнова кислота в клітинах спинномозкового вузла кішки.

Забарвлення: реактив Шиффа за методом Фельгена.

Збільшення: х400.

На даному препараті такі самі за формою і будовою клітини, як і на попередньому. Ядра клітин великі, круглі (1). У них червоно- фіолетовим кольором забарвлені зерна хроматину (2). Ядерце не виявляється. Цитоплазма клітин (3) забарвлених структур не містить. Це свідчить, що ДНК міститься лише в ядрі клітини.

Препарат 10. Дезоксирибонуклеїнова кислота в клітинах спинномозкового вузла кішки.