ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Жіноча статева система

Препарат 130. Нелактуюча грудна залоза.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

На малому збільшенні видно, що більшу частину площі препарата займає строма - сполучна тканина (1) (із великим вмістом адипоцитів у дорослих дівчат) та розміщені в ній кровоносні судини (2). Паренхіма органа представлена окремими острівцями, які

включають нерозвинені кінцеві відділи (3), що не мають просвітів та вивідні протоки (4), вистелені двошаровим епітелієм.

Препарат 130. Нелактуюча грудна залоза.