ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 111. Печінка людини.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х80.

У печінці людини часточки (1) розрізнити важко, сполучнотканинні прошарки (2) тонкі. Вони ширші лише там, де розміщуються тріади: міжчасточкова артерія (3), міжчасточкова вена (4) і міжчасточкова жовчна протока (5). У центрі часточки розташовується центральна вена (6), від якої в радіальному напрямку розходяться синусоїди (7). Стінка останніх має один шар ендотеліоцитів із видовженими ядрами. Розміщення печінкових балок, або пластинок (8), із гепатоцитами також радіальне. Гепатоцити мають полігональну форму, часто містять два і більше ядер.

Препарат 111. Печінка людини.